Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19620 : มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา 1-3

ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-3 ณ สนามกีฬา(สนามฟุตซอล) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของนักเรียน และส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนด้านการร้องเพลง การเต้น เเละเล่นดนตรี โดยผลการเเข่งขันมีดังนี้

ระดับชั้น ป.1-3

เเข่งขันดนตรี

ชนะเลิศ

เด็กหญิงณัฐหทัย จิระพงษ์สุวรรณ ป.2/2 เลขที่ 3

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายพชร ลือวิฑูรเวชกิจ ป.2/4 เลขที่ 9

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายภูมิรวิชญ์ กรจิระเกษมศานต์ ป.2/5 เลขที่ 10

เเข่งขันเต้น

ชนะเลิศ

ด.ญ. อาภาภัทร นันทชัย ชั้น ป.2/5

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ญ. ปวิชญา สัมพันธ์สวาท ชั้น ป.2/3

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ญ. ณัฐวรา สุขปัญญา ชั้น ป.3/2

เเข่งร้องเพลง

ชนะเลิศ

ด.ญ ภีมราฎา เชื้อคำฟู นักเรียนชั้น ป.3/5

รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ญ. พลอยเเก้วใส วัฒนานันท์ ป.3/5

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. กนกรัตน์ รัชชุศิริ ป.2/8

ชมเชย ด.ญ.พรณภา พงษ์กลาง ป.3/1

ชมเชย ด.ญ. อาภาภัทร นันทชัย ป.2/5

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 17 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.1-ป.3
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17
  1