Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19664 : ศิลปะสร้างสรรค์

กลุ่มสาระศิลปะ ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 07.20 - 07.45 น.ณ อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง ทักษะการร้องเพลง การออกเสียงตามตัวโน้ต การร้องเพลงแบบประสานเสียง การร้องเพลงกับเสียงดนตรีหรือเสียงเครื่องดนตรี โดยให้นักเรียนร่วมร้องเพลงกับเสียงดนตรีคาราโอเกะ เเละร้องเพลงกับเสียงเครื่องดนตรีอะคูเลเล่

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:          ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ศิลปะสร้างสรรค์
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 94 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 81 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11
  1