Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19675 : รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเเสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ได้เเก่
ด.ช. สุรุจ มหัทธนพรรค ชั้น ป.4/3
ด.ช. วรรษพล ล้นเหลือ ชั้น ป.3/1
ด.ญ. พรณภา พงษ์กลาง ชั้น ป.3/1
ด.ช. วิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ชั้น ป.4/1
ด.ช. กรรัช จิรกิตยางกูร ชั้น ป.4/4
ด.ช. กันต์ธีร์ ชวชาติ ชั้น ป.4/8
ด.ช. ธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.6/6

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (เยาวชนดีเด่น, คณิตศาสตร์ (HKIMO), คณิตศาสตร์ (WMO) และหุ่นยนต์)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 100 ครั้ง (Login 22 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 78 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8
  1