Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19678 : ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ช.สุรุจ มหัทธนพรรค ชั้น ป.4/3 ที่ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ The 14th World MathFusion Olympiad - World Final (WMO 2019) ซึ่งจัดโดย World MathFusion Olympiad (WMO) วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:                          ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (เยาวชนดีเด่น, คณิตศาสตร์ (HKIMO), คณิตศาสตร์ (WMO) และหุ่นยนต์)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 63 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 57 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3
  1