Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19683 : กิจกรรมวิชาดนตรีสากล

กลุ่มสาระศิลปะ ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลขึ้น ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์ )เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง ทักษะการร้องเพลง การออกเสียงตามตัวโน้ต การร้องเพลงแบบประสานเสียง และการร้องเพลงกับเสียงดนตรีหรือเสียงเครื่องดนตรี โดยในกิจกรรม จะมีนักเรียนมาร่วมร้องเพลงกับเสียงดนตรีคาราโอเกะ เเละร่วมร้องเพลงกับเสียงเครื่องดนตรีอะคูเลเล่

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 29 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ศิลปะสร้างสรรค์
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 78 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 71 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2