Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19643 : โรงเรียนเหยียนเต้าเจประเทศจีน เดินทางมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

นักเรียนโรงเรียนเหยียนเต้าเจสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ในวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 โดยในครั้งนี้นักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ ได้เดินทางมา จำนวน 5 คน เป็นเวลา 4 วัน เเละจะเดินทางกลับในวันที่ 13 กันยายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 35 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:                          ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  


ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow


รูปที่ 21

รูปที่ 22

รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25

รูปที่ 26

รูปที่ 27

รูปที่ 28

รูปที่ 29

รูปที่ 30

รูปที่ 31

รูปที่ 32

รูปที่ 33

รูปที่ 34

รูปที่ 35
  1 2