Today 's Events

สิงหาคม 2565
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

08 สิงหาคม 2565

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
23 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน มิสกาญจนา ปิยศทิพย์ 08:58:17
16 ส.ค. 65 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6
(แผนงาน:จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา )
อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน) งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์ 10:57:55
9 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน มิสกาญจนา ปิยศทิพย์ 08:57:35
9 ส.ค. 65 ประชุมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานบริหารระดับชั้น ป.2 )
งานบริหารระดับชั้น ป.2 มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ 07:23:01
8 ส.ค. 65 ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันรายการ The Cheer Thailand North Championship 2022
(แผนงาน:ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด )
ลานหน้าวัดน้อยพระเมตตา งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน มิสวาลียา อินทร์แก้ว 12:06:14
5 ส.ค. 65 ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่
(แผนงาน:สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐาน )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ 12:06:04

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
งานกิจกรรมนักเรียน
งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม(ภูมิทัศน์)
งานยานพาหนะ
งานทะเบียนและวัดผล
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
งานลูกเสือ

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
- Inspire your passion 2

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง