Today 's Events

กันยายน 2565
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Week 11 September - 17 September 2022

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 3 ป.3/3 พบกับ ป.3/2 28 ก.ย. 65 16:22:21
มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ที่ได้รางวัลการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 28 ก.ย. 65 16:12:49
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 คู่ที่ 3 ป.5/3 พบกับ ป.5/4 คู่ที่ 4 ป.5/2 พบกับ ป.5/6 28 ก.ย. 65 15:20:33
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 คู่ที่ 1 ป.5/7 พบกับ ป.5/5 คู่ที่ 2 ป.5/1 พบกับ ป.5/8 28 ก.ย. 65 15:18:39
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรณภา พงษ์กลาง ชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Thailand International Mathematical Olympiad Final Round 2021-2022 (TIMO) 28 ก.ย. 65 14:25:22
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน 28 ก.ย. 65 13:14:40
พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ 28 ก.ย. 65 13:04:20
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.4 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.4/2 VS ป.4/7 28 ก.ย. 65 13:03:23
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 28 ก.ย. 65 12:59:49
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน 28 ก.ย. 65 12:55:46
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/5 พบกับ ป.6/7 คู่ที่ 2 ป.6/4 พบกับ ป.6/8 28 ก.ย. 65 12:53:25
ตรวจเช็ครายการทรัพย์สินห้องเครื่องสายตะวันตก 28 ก.ย. 65 12:48:12
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมัชฌิม์ เหมันต์วิเชียร ชั้น ป.2/8 เลขที่ 24 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท เปียโน จากการแข่งขัน In The 2nd Bangkok International Performing Arts Piano Competition 2022 28 ก.ย. 65 11:47:57
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญานิน สุภานุรัตน์ ชั้น ป.4/6 เลขที่ 30 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท เปียโน จากการแข่งขันรายการ The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival International Final Round 28 ก.ย. 65 11:31:15
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 28 ก.ย. 65 08:40:11
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 28 ก.ย. 65 08:37:58
พิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต 28 ก.ย. 65 08:36:19
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 28 ก.ย. 65 08:35:07

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม(ภูมิทัศน์)
งานยานพาหนะ
ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง