Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2563
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829สิงหาคม
2562


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า)

07.25 - 07.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องควบคุมเครื่องเสียง เสียงตามสาย))

นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.3

11.30 - 12.10 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.5 และ ป. 6

12.30 - 13.10 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม

08.15 - 09.20 (อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา))

กิจกรรม STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

12.10 - 15.45 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

แข่งขัน English Speaking Contest 2019 First round ระดับชั้น ป. 2

11.30 - 12.10 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์,บ้านอากาเป้,บ้านกิ่งแก้ว,บ้านสมานใจ)

นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ

08.30 - 21.30 (ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.ลำพูน)

นักเรียนชั้น ป.3/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (มูลนิธิดอกไม้ป่า,บ้านเวียงพิงค์,บ้านกิ่งแก้ว)

ส.

10 ส.ค.

กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ

06.30 - 21.30 ( ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.ลำพูน)

อา.

11 ส.ค.

กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ

06.30 - 12.30 (ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.ลำพูน)

จ.

12 ส.ค.

อ.

13 ส.ค.

นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,บ้านสมานใจ)

กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ระดับชั้นป.1-ป.3 ครั้งที่2

07.20 - 07.40 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์,บ้านอากาเป้,บ้านกิ่งแก้ว,บ้านสมานใจ)

พฤ.

15 ส.ค.

นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop

17.00 - 18.30 (ห้องเครื่องสายตะวันตก ชั้น 2 อาคารมารีย์ )

สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3

12.00 - 13.00 (ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ))

นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5

12.30 - 13.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6))

นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

09.00 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์, บ้านอากาเป้, บ้านกิ่งแก้ว,บ้านสมานใจ)

การแข่งขันสนุกคิดนักวิทย์น้อย ระดับชั้น ป.1

11.30 - 12.30 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์))

การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้น ป.3

11.30 - 12.30 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Audition

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (มูลนิธิดอกไม้ปา,สถาบันแมเคน,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

การแข่งขันสนุกคิดนักวิทย์น้อย ระดับชั้น ป.2

11.30 - 12.30 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์))

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Semi-Final

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”

08.30 - 16.00 (ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ))

นักเรียน ป.4/8 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์,สถาบันแมคเคน)

การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Final

12.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นป.6

12.30 - 13.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6))

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงในงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle

16.00 - 20.00 (ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่)

นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (มูลนิธิดอกไม้ปา,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “ สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา”

08.30 - 16.00 (ณ ศูนย์การเรียนรู้เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม)

พ.

28 ส.ค.

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ ฉงซินคัพ ประจำปี 2562

ตลอดวัน (โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่)

นักเรียน ป.3/8 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (บ้านอากาเป้,โรงเรียนสอนคนตาบอด,โรงเรียนกาวิละอนุกูล)

นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (มูลนิธิดอกไม้ปา,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (มูลนิธิดอกไม้ป่า,บ้านเวียงพิงค์,บ้านกิ่งแก้ว)

ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562

16.00 - 18.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง

09.00 - 11.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2562

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล

14.20 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล

10.00 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3

09.00 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5

16.00 - 17.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว))

รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

08.30 - 15.30 (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่)

การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน

09.00 - 12.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่2/2562

09.30 - 10.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล

10.00 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course

17.15 - 18.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562

10.30 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

13.30 - 15.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมคณะกรรมการครู ป.5

17.00 - 18.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 5/7))

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2562

09.00 - 09.30 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2562

06.30 - 12.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่))

ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองห้องเรียน ระดับชั้น ป.5

17.00 - 18.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่))

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ 2562

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ))

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4

09.00 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

13.30 - 15.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562

08.30 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2562

10.00 - 11.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน

08.30 - 16.00 (โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษาบ้านเด็กดี,โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา,โรงเร)

ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2562

09.00 - 12.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน

08.30 - 16.00 (โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ,โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา,โรงเรียนอนุบาลมยุรี,โรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิม)

การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน

14.00 - 14.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562

13.00 - 15.00 (ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

13.30 - 15.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI

09.15 - 10.05 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล

09.00 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI

10.20 - 11.10 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน

08.30 - 16.00 (โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษาบ้านเด็กดี,โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา,โรงเร)

สรุปประเมินกิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ

08.30 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน

08.30 - 16.00 (โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ,โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา,โรงเรียนอนุบาลมยุรี,โรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิม)

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

09.00 - 12.00 (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ชำระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

08.45 - 11.00 (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่)

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

14.05 - 15.45 ( ห้องนักร้องประสานเสียง ห้องเครื่องสายตะวันตก และห้องดนตรีไทย)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

09.00 - 09.30 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​

08.00 - 17.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2562

13.30 - 15.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))