Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2563
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829


24
กุมภาพันธ์
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

จ.

24 ก.พ.

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (TOP 100), รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิบาร์เดอร์ฮีแลร์, เกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, การแข่งขัน Asmo Thai Competition 2019, การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เพชรบวรวิทย์”, การสอบสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562, การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ SEAMO 2019 และการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ TIMO

07.30 - 09.00 (ศาลามารีย์)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

15.00 - 16.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน