Today 's Events

พฤษภาคม 2563
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


11
มีนาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน

06.30 - 17.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

08.00 - 12.00 (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่)

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563

08.30 - 09.30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ปีการศึกษา 2563

10.00 - 11.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการแจ้งออกจากงานของแรงงานต่างด้าว

13.00 - 16.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ชั้น 2 ภายในศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       แจกบัตรประกันอุบัติเหตุและเงินปันผลให้พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง