Today 's Events

พฤษภาคม 2563
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


07
พฤษภาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ระดับชั้นป. 1-2 ประจำเดือนกันยายน (แสดงเต้นประกอบเพลง)
       แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ระดับชั้นป. 1-2 ประจำเดือนกันยายน (แสดงเต้นประกอบเพลง)
       กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นป.6 เรื่อง Avocado : A Magical Healthy Fruit
       แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
       ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2563
       ชมรม Thinking club ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
       การแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
16/10/2563  - คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6  
06/10/2563  - การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต  
02/10/2563  - งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
02/10/2563  - คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5  
29/09/2563  - การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563  
29/09/2563  - การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563  
29/09/2563  - ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2563  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดระบบงานยานพาหนะให้มีความพร้อมต่อการให้บริการงานของโรงเรียน
- ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา