Today 's Events

กันยายน 2563
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930


01
กรกฎาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

พ.

1 ก.ค.

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

08.15 - 15.45 (อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียน ป.1-ป.6))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

พ.

1 ก.ค.

จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
22/09/2563  - การอบรม “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ” ปีการศึกษา 2563  
22/09/2563  - การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563  
22/09/2563  - ครูวิรัชดา ครูบุษบาเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม English Discoveries  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
- รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
- ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - O-NET คณิต ป.6 ปี 2563  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   16:23:23
 - ติว O-NET ป.6 คณิตศาสตร์ ปี63  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   16:19:22
 - พัฒนาสมองด้วยคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   12:41:48
 - 4 ภัยร้าย ใกล้ตัวเด็กและเยาวชน  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์   11:39:13
 - กลืน "เมล็ดผลไม้" ลงท้อง อันตรายอย่างไร?  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน   07:41:04