Today 's Events

มิถุนายน 2564
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930


12
มิถุนายน
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       ประชุมครูระดับชั้น ป.3

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
18/06/2564  - ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1  
17/06/2564  - ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1  
17/06/2564  - ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom  
16/06/2564  - ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและบุคลากรเข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งมงฟอร์ต   โครงการฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15/06/2564  - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- จัดระบบงานยานพาหนะให้มีความพร้อมต่อการให้บริการงานของโรงเรียน
- บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
- ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
- จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- โครงการฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - 10 แหล่งอาหาร ช่วยบำรุงปอด  งานโภชนาการ   17:20:14
 - ทุเรียน ให้พลังงานสูง ไม่ควรกินเกิน 2 เม็ดต่อวัน  งานโภชนาการ   17:16:11
 - 5 ประโยชน์ สุดจี๊ดจากพริก  งานโภชนาการ   17:06:43
 - แนะคอลูกหนัง งดรวมกลุ่มเชียร์บอลยูโร 2020 ลดเสี่ยงโควิด-19  งานพยาบาล   13:51:22
 - 10 พฤติกรรมบนโลกออนไลน์เสี่ยงติดคุก  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   10:24:28
 - 6 กฎเหล็ก สอนลูกเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์แบบง่ายๆ  งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน   10:08:36
 - หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  กลุ่มสาระศิลปะ   08:21:15
 - ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพ ส.พ.ค. กรณีไม่ระบุทายาท  งานประสานราชการ   07:24:15
 - เอกสารทางธุรกิจ  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน   07:01:44