Today 's Events

กันยายน 2565
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

30 ตุลาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
30 ก.ย. 65 แสดงดนตรีไทย
(แผนงาน:สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐาน )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ไม่ระบุ 15:14:51
30 ก.ย. 65 สรุปแบบประเมินกิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน )
อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ 13:48:36
30 ก.ย. 65 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2566
(แผนงาน:งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน มิสสุทธิพร ใจกว้าง 13:48:36
30 มิ.ย. 65 จัดทำรูปเล่มคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน สำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน )
อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ มิสพัชราภรณ์ กาวินา 15:48:38

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน
งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง