Today 's Events

มกราคม 2565
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


13
มกราคม
2565


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564

13:00 - 16:50 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน
       ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม
       ประชุมคณะกรรมการการอยู่เวรของครูและบุคลากร
       กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง The Charm of Flower "เสน่ห์ของดอกไม้"
       งานอภิบาลร่วมฟังการบรรยายการศึกษามงฟอร์ตตามแนวนักบุญมงฟอร์ตที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
       กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Secret of Thai Herbs\n
       กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง The Fantastic balloon

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
18/02/2565  - ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564  
23/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
22/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
21/01/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564  
21/01/2565  - ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
20/01/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564  
18/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Young Creative Designer” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
18/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Secret of Thai Herbs” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
17/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา The charm of flowers “เสน่ห์ของดอกไม้” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
17/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The fantastic balloon” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - YouTube Premium และ Music เริ่มเปิดให้สมัครสมาชิกแบบรายปีแล้วในบางประเทศ ประหยัดไปเยอะ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์   15:04:34
 - บทความ ดีๆที่น่าอ่านเรื่อง ต้นทุนแต่ละคนมีไม่เท่ากัน  งานทรัพย์สินโรงเรียน   14:23:54
 - เฝ้าระวังเด็กและเยาวชนจากภัยในโลกออนไลน์  งานทะเบียนและวัดผล   11:06:14
 - 6 วิธีต้องทำ ลดนำเชื้อโควิด-19 เข้าบ้าน  งานกิจกรรมนักเรียน   09:19:01