Today 's Events

พฤษภาคม 2565
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


18
พฤษภาคม
2565


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

พ.

18 พ.ค.

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
24/05/2565  - ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ  
23/05/2565  - ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล  
23/05/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน  
23/05/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม  
20/05/2565  - ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
20/05/2565  - นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ป.6 เรียนคำสอน  
20/05/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน  
20/05/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม  
19/05/2565  - รวมนักเรียนคาทอลิก ป.1-ป.6  
19/05/2565  - สำรวจสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  
19/05/2565  - ประชุมครูระดับชั้น ป.3  
19/05/2565  - ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2565  
19/05/2565  - จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
18/05/2565  - นายกและตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  
17/05/2565  - ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2565  
17/05/2565  - ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานของงานธุรการฯ ฝ่ายวิชาการ  
17/05/2565  - ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม งานทะเบียนและวัดผล  
17/05/2565  - จัดทำเอกสารยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ Mr.Spencer D. Smith  
17/05/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน  
17/05/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม  
14/05/2565  - การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565  
14/05/2565  - ครูอุไร ชัยคำวัง เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565  
13/05/2565  - การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565  
13/05/2565  - บุคลลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผ่านระบบ Zoom Meeting  
12/05/2565  - การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565  
04/05/2565  - การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน  
03/05/2565  - การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน  
02/05/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประชุมเตรียมการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565  
02/05/2565  - การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน  
28/04/2565  - การจัดเลี้ยงขอบคุณนักการ และพนักงานที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2564  
20/04/2565  - การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ  
19/04/2565  - ประชุมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564  
19/04/2565  - ประชุมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
19/04/2565  - การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนเมษายน 2565  
07/04/2565  - การสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศผ่านระบบ ZOOM  
04/04/2565  - การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน  
31/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
30/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
30/03/2565  - การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน  
29/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
29/03/2565  - ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2  
28/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
28/03/2565  - การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน  
25/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
24/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
23/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
22/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
21/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
19/03/2565  - คณะผู้บริหารและครูเข้ารับรางวัลในงานวันเกียรติยศผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 30/2564) ประจำปีการศึกษา 2564  
19/03/2565  - ครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564  
18/03/2565  - ครูส่งคะแนนและหลักฐานการสอบซ่อมทั้งหมดของครั้งที่ 4/2564 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล  
15/03/2565  - คณะครูร่วมบันทึกภาพเพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
15/03/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
14/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
14/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
14/03/2565  - พาครูชาวต่างประเทศไปทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  
13/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
13/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
12/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
12/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
11/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
11/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
11/03/2565  - ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
11/03/2565  - ประชุมครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  
11/03/2565  - พาครูชาวต่างประเทศไปทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  
10/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
10/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
09/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
09/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
09/03/2565  - ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3  
09/03/2565  - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 3  
09/03/2565  - งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้ารับการอบรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สังคมออนไลน์ Facebook live สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
09/03/2565  - ประชุมคณะกรรมการการอยู่เวรของครูและบุคลากร  
08/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
08/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
08/03/2565  - การสอบสอนครูภาษาอังกฤษ  
08/03/2565  - ไปรับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Taylor Erin Earnhart  
07/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ) ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
07/03/2565  - ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
04/03/2565  - ครูส่งคะแนนตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2564  
03/03/2565  - การดูแล ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลับบ้าน ด้วยระบบ MCP Pickup  
28/02/2565  - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  
28/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
25/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
25/02/2565  - ไปส่งเอกสารขอจัดทำใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Taylor Erin Earnhart  
24/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
24/02/2565  - จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
23/02/2565  - การกำกับติดตาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้านการเรียนและพฤติกรรม  
23/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
22/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
21/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
21/02/2565  - ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Mr.Jingqian Zhao  
18/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
17/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
16/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
15/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
15/02/2565  - พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Melvin C. Balacdao ไปรับใบอนุญาตทำงาน  
14/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
14/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
11/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
11/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
11/02/2565  - ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศของ Mr.Jinkun Shi และ Mr.Longhui Dai  
10/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
10/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
09/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
09/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
08/02/2565  - คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2  
08/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
08/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
07/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
07/02/2565  - คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1  
07/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
04/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
04/02/2565  - แจกเอกสาร ปพ.1, ปพ.6 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
04/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
03/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
03/02/2565  - แจกเอกสาร ปพ.1, ปพ.6 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
03/02/2565  - แจกเอกสาร ปพ.1, ปพ.6 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
03/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
03/02/2565  - ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ  
02/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
02/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
02/02/2565  - การสอบคัดเลือกครู  
01/02/2565  - จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม  
01/02/2565  - ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน  
01/02/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
01/02/2565  - ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564  
31/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
28/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
28/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
28/01/2565  - ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-ป.2 ประจำปีการศึกษา 2564  
27/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
27/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
27/01/2565  - ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.3-ป.4 ประจำปีการศึกษา 2564  
26/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
26/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
25/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
25/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
24/01/2565  - ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 3/2564 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล  
24/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
24/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
23/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
22/01/2565  - ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
22/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
21/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
21/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
21/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
20/01/2565  - ครูรับใบ Report คะแนน ครั้งที่ 3/2564 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล  
20/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
20/01/2565  - งานอภิบาลปรึกษาผู้อำนวยการเรื่องการจัดบอร์ดบราเดอร์อันโตนีโอ  
20/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
19/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
19/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
19/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
19/01/2565  - ไปรับหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Keqing Hu  
19/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
18/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
18/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
18/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
18/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
17/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
17/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
17/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
17/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
16/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
16/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
15/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
15/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
14/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
14/01/2565  - ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
14/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
14/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
14/01/2565  - ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ คร้้งที่ 5/2564  
14/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
13/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
13/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
13/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
13/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
12/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
12/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
12/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
12/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
11/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
11/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
11/01/2565  - ไปส่งครูชาวต่างประเทศ Ms.Taylor Erin Earnhart ไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า  
11/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
11/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
10/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
10/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
10/01/2565  - ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Keqing Hu  
10/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
10/01/2565  - นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564  
09/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
09/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
08/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
08/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
07/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
07/01/2565  - ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564 ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS  
07/01/2565  - ครูส่งคะแนนตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2564  
07/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
06/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
05/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  
04/01/2565  - งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2565  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
- ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
- ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
- บริหารจัดการและการบริการสระว่ายน้ำมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน
- รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
- บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
- บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- จัดค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C.)

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้