Today 's Events

กรกฎาคม 2565
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


27
มิถุนายน
2565


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

จ.

27 มิ.ย.

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565

08:00 - 15:30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน

13:00 - 14:00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3

16:00 - 17:00 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       กองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
       การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ป.5/5 พบกับ ป.5/6 - ป.5/8 พบกับ ป.5/3
       การแข่งขันแชร์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ป.5/4 พบกับ ชนะคู่ที่ 2 ป.5/1 - ป.5/6  พบกับ ชนะคู่ที่ 4 ป.5/3
       ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/6 พบกับ ป.6/3 คู่ที่ 2 ป.6/2 พบกับ ป.6/1
       ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
       โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวิชญ์ ศิริปัญญวัฒน์ นักเรียนชั้น ป.6/7 

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
- บริหารจัดการและการบริการสระว่ายน้ำมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง