Today 's Events

กันยายน 2565
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

04 กันยายน 2565

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.3 คู่ที่ 3 ป.3/3 พบกับ ป.3/2 28 ก.ย. 65 16:22:21
มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.3 ที่ได้รางวัลการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 28 ก.ย. 65 16:12:49
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 คู่ที่ 3 ป.5/3 พบกับ ป.5/4 คู่ที่ 4 ป.5/2 พบกับ ป.5/6 28 ก.ย. 65 15:20:33
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.5 คู่ที่ 1 ป.5/7 พบกับ ป.5/5 คู่ที่ 2 ป.5/1 พบกับ ป.5/8 28 ก.ย. 65 15:18:39
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรณภา พงษ์กลาง ชั้น ป.6/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Thailand International Mathematical Olympiad Final Round 2021-2022 (TIMO) 28 ก.ย. 65 14:25:22
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน 28 ก.ย. 65 13:14:40
พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ 28 ก.ย. 65 13:04:20
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 ระดับชั้น ป.4 รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ป.4/2 VS ป.4/7 28 ก.ย. 65 13:03:23
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 28 ก.ย. 65 12:59:49
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน 28 ก.ย. 65 12:55:46
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2022 คู่ที่ 1 ป.6/5 พบกับ ป.6/7 คู่ที่ 2 ป.6/4 พบกับ ป.6/8 28 ก.ย. 65 12:53:25
ตรวจเช็ครายการทรัพย์สินห้องเครื่องสายตะวันตก 28 ก.ย. 65 12:48:12
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมัชฌิม์ เหมันต์วิเชียร ชั้น ป.2/8 เลขที่ 24 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท เปียโน จากการแข่งขัน In The 2nd Bangkok International Performing Arts Piano Competition 2022 28 ก.ย. 65 11:47:57
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญานิน สุภานุรัตน์ ชั้น ป.4/6 เลขที่ 30 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท เปียโน จากการแข่งขันรายการ The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival International Final Round 28 ก.ย. 65 11:31:15
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 28 ก.ย. 65 08:40:11
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 28 ก.ย. 65 08:37:58
พิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต 28 ก.ย. 65 08:36:19
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 28 ก.ย. 65 08:35:07

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม(ภูมิทัศน์)
งานยานพาหนะ
ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง