Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2563
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

กุมภาพันธ์
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ส.

1 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)

ตลอดวัน (ค่ายลูกเสือม่อนคำออน)

จัดสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29

18.00 - 20.00 (ณ สนามฟุตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

อา.

2 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)

ตลอดวัน (ค่ายลูกเสือม่อนคำออน)

นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (โรงเรียนกวิละอนุกูล โรงเรียนสอนคนตาบอด)

สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

12.30 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนเสริมทักษะ))

อ.

4 ก.พ.

กิจกรรม Steam ระดับชั้น ป.4 เรื่อง SMART HOME MODEL

ตลอดวัน (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์"

07.10 - 07.40 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์)

สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

12.30 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนเสริมทักษะ))

นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (โรงเรียนกาวิละอนุกุล,มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์,มูลนิธิดอกไม้ป่า)

สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

12.30 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนเสริมทักษะ))

พฤ.

6 ก.พ.

นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (สถาบันแมคเคน,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

ศ.

7 ก.พ.

พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน

08.15 - 09.30 (อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา))

นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์,บ้านอากาเป้,บ้านสมานใจ)

ส.

8 ก.พ.

ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8

07:00 - 20:00 (Holiday Garden Hotel and Resort, Chiang Mai and MaeJo University )

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music

14.00 - 20.00 (ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

นักเรียนวงดุริยางค์ร่วมแสดงคอนเสิร์ต “Thank You For The Music"

14.00 - 20.00 (หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

อา.

9 ก.พ.

ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8

07:30 - 12.00 (Holiday Garden Hotel and Resort, Chiang Mai)

จ.

10 ก.พ.

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1

07.20 - 07.45 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (โรงเรียนกาวิละอนุกุล,มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์,มูลนิธิดอกไม้ป่า)

สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 7

12.20 - 12.50 (ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ))

กิจกรรม STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Rainbow Kaleidoscope

12.10 - 15.45 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี

ตลอดวัน (โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่)

กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ Smart Dustbin

13.00 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ศ.

14 ก.พ.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6

07.45 - 16.00 (อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall))

พฤ.

20 ก.พ.

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวนักเรียน

07.20 - 07.50 (ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ))

ศ.

21 ก.พ.

พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา

08.20 - 09.30 (อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall))

อา.

23 ก.พ.

นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์

08.00 - 10.00 (อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่)

กิจกรรมแสดงความสามารถนักเรียนทางด้านดนตรี Recital 2019

08.00 - 12.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

จ.

24 ก.พ.

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (TOP 100), รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิบาร์เดอร์ฮีแลร์, เกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, การแข่งขัน Asmo Thai Competition 2019, การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เพชรบวรวิทย์”, การสอบสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562, การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ SEAMO 2019 และการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ TIMO

07.30 - 09.00 (ศาลามารีย์)

อ.

25 ก.พ.

กิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1 และ ป.4)

11.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

พ.

26 ก.พ.

กิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.2 และ ป.5)

11.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

พฤ.

27 ก.พ.

กิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.3 และ ป.6)

11.20 - 13.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

16.00 - 18.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music

17.00 - 18.30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2,3,4))

ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music

17.00 - 18.30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2,3,4))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 5/2562

08.30 - 09.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียน ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp

12:30 - 13.15 (ห้องประชุม 1 อาคารสามัคคีนฤมิต)

บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

14.05 - 15.45 (ห้อง ป.3/2 ห้อง ป.1/5 อาคารมงฟอร์ต และลานกิจกรรมหลังอาคารพิพิธภัณฑ์)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music

17.00 - 18.30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น2,3,4))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมครูคณะกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8

07.50 - 08.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม1))

การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน

09.00 - 14.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง โครงการ April Course

11.00 - 12.50 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่))

ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music

17.00 - 18.30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2,3,4))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8

08.30 - 09.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music

12.00 - 18.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2,3,4))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2562

13.00 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน

13.30 - 16.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

13.30 - 16.00 (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ฝึกซ้อมการแสดงสำหรับคอนเสิร์ต Thank you for the music

08.00 - 20.00 (ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2562

13.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.พ.63

08.30 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life”

09.00 - 17.00 (บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ )

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

ส.

15 ก.พ.

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรพาแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ไปต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

08.00 - 12.00 (ศูนย์บริกรเบ็ดเสร็จ อาคาร SMEs1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่)

บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life”

09.00 - 17.00 (บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ )

สรุปประเมินกิจกรรม “Thank you For The Music Concert”

08.30 - 11.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

13.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

การอบรมเรื่อง “การทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

08.00 - 12.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2562

13.15 - 15.00 (ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต)

สรุปประเมิน ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#8 Junior Capturer

08.30 - 10.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่6/2562

10.30 - 11.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายธุรการ-การเงิน

13.30 - 16.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

15.00 - 16.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ))

ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

09.00 - 12.00 (บ้านธรรมปกรณ์,บ้านกิ่งแก้ว,มูลนิธิสมานใจ,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,โรงเรียนสอนคนตาบอด)

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 11

14.00 - 16.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว))