Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2565
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

กุมภาพันธ์
2565


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อ.

1 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.3

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

พ.

2 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ศ.

4 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.2

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

อ.

8 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.3

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

พ.

9 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.1

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

พฤ.

10 ก.พ.

ศ.

11 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.2

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

อ.

15 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

พฤ.

17 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ศ.

18 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

อ.

22 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

พฤ.

24 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ศ.

25 ก.พ.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564

09:00 - 12:00 (ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน
       ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม
       ประชุมคณะกรรมการการอยู่เวรของครูและบุคลากร
       กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง The Charm of Flower "เสน่ห์ของดอกไม้"
       งานอภิบาลร่วมฟังการบรรยายการศึกษามงฟอร์ตตามแนวนักบุญมงฟอร์ตที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
       กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Secret of Thai Herbs\n
       กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง The Fantastic balloon

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
18/02/2565  - ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564  
23/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
22/01/2565  - ครูประจำวิชากรอกเนื้อหาออกสอบและคะแนนตอนที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ SWIS  
21/01/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564  
21/01/2565  - ประชุมครูและบุคลากรเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
20/01/2565  - ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564  
18/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Young Creative Designer” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
18/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Secret of Thai Herbs” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
17/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา The charm of flowers “เสน่ห์ของดอกไม้” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
17/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The fantastic balloon” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - YouTube Premium และ Music เริ่มเปิดให้สมัครสมาชิกแบบรายปีแล้วในบางประเทศ ประหยัดไปเยอะ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์   15:04:34
 - บทความ ดีๆที่น่าอ่านเรื่อง ต้นทุนแต่ละคนมีไม่เท่ากัน  งานทรัพย์สินโรงเรียน   14:23:54
 - เฝ้าระวังเด็กและเยาวชนจากภัยในโลกออนไลน์  งานทะเบียนและวัดผล   11:06:14
 - 6 วิธีต้องทำ ลดนำเชื้อโควิด-19 เข้าบ้าน  งานกิจกรรมนักเรียน   09:19:01