Today 's Events

มีนาคม 2564
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

มีนาคม
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

07.20 - 07.50 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

ศ.

5 มี.ค.

พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน

08.15 - 08.45 (มงฟอร์ตธรรมบูชา(วัดน้อยบ้านบราเดอร์))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

ส.

6 มี.ค.

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

12.10 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

อ.

9 มี.ค.

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเช้า วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.3

07.20 - 07.45 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.2, ป.4)

11.30 - 13.15 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

สภานักเรียนจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชั้น ป.5

12.40 - 13.00 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3))

พ.

10 มี.ค.

กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.1, ป.5)

11.30 - 13.15 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

พฤ.

11 มี.ค.

กิจกรรม Stem ป.1 เรื่อง Milk box

08.15 - 12.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตซอล))

กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น 6)

12.30 - 13.15 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.3)

12.30 - 13.15 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

สภานักเรียนจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชั้น ป.3

12.40 - 13.00 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3))

ส.

13 มี.ค.

จัดสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

11.40 - 12.30 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ Powerful Transportation

10.30 - 12.10 (ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

11.40 - 00.30 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

11.40 - 12.30 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.6 MCP Smart Burglar Alarm

14.00 - 15.45 (อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall))

พ.

17 มี.ค.

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

11.40 - 00.30 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

12.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

พฤ.

18 มี.ค.

จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

12.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

พ.

24 มี.ค.

จัดสอบ NT ระดับชั้น ป.3

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเช้า วิชาภาษาจีน ระดับชั้น ป.1-ป.3

07.20 - 07.45 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

พฤ.

25 มี.ค.

พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2563

08.20 - 09.45 (อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall))

ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม

16.00 - 18.03 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน

08.00 - 12.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

08.00 - 17.00 (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)

ที่ปรึกษาเข้ามาให้ความรู้แก่ครูเรื่อง การสังเกตพฤติกรรม

09.00 - 10.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

ไปส่งครูชาวต่างประเทศทำการพิสูจน์ลายนิ้วมือ

09.00 - 11.00 (สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่)

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2563

09.30 - 10.30 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2))

การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย

10.00 - 14.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/2))

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563

09.00 - 17.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2563

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ประชุมการจัดสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2564

17.00 - 17.31 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่))

การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน

08.00 - 14.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ประชุมครู EP

15.00 - 15.45 (อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office))

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 12

16.00 - 17.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 13

16.00 - 17.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์

10.00 - 12.15 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 5/3))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มีนาคม

14.00 - 15.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง

- (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ))

จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง

- (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

จำหน่ายคอมพิวเตอร์มือสอง

- (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563

13.30 - 15.00 (ห้องสำนักผู้อำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์)