Today 's Events

มีนาคม 2564
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

มีนาคม
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

15.00 - 15.50 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

15.00 - 15.50 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

ศ.

5 มี.ค.

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

ส.

6 มี.ค.

จ.

8 มี.ค.

จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

12.10 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

15.00 - 15.50 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

อ.

9 มี.ค.

จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.2, ป.4)

11.30 - 13.15 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

พ.

10 มี.ค.

จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.1, ป.5)

11.30 - 13.15 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

12.30 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

15.00 - 15.50 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

พฤ.

11 มี.ค.

จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น 6)

12.30 - 13.15 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

ศ.

12 มี.ค.

จัดสอบ RT ระดับชั้น ป.1

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

กิจกรรมประกวดการไหว้ (นักเรียนชั้น ป.3)

12.30 - 13.15 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3))

ส.

13 มี.ค.

จัดสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

จ.

15 มี.ค.

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

15.00 - 15.50 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

พ.

17 มี.ค.

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563

15.00 - 15.50 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

พ.

24 มี.ค.

จัดสอบ NT ระดับชั้น ป.3

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

ศ.

26 มี.ค.

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE Tests สำหรับนักเรียน ป.2, 4, 6 English Program

ตลอดวัน (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

08.00 - 17.00 (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563

13.30 - 15.00 (ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์)

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 12

16.00 - 17.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง