Today 's Events

พฤษภาคม 2564
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

พฤษภาคม
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

จ.

3 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

อ.

4 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

พ.

5 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

พฤ.

6 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

ศ.

7 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

จ.

10 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

อ.

11 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

พ.

12 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ

08:30 - 12:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 6/4))

พฤ.

13 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

ศ.

14 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

จ.

17 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

อ.

18 พ.ค.

แจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

สำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

แจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

พ.

19 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

พฤ.

20 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

ศ.

21 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

จ.

24 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม

10:00 - 11:30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

อ.

25 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

พ.

26 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

พฤ.

27 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)

09:00 - 12:00 (ร้านขายเครื่องดื่ม(ร้าน MON FRERE CAFE))

ศ.

28 พ.ค.

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

08:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)

09:00 - 12:00 (ร้านขายเครื่องดื่ม(ร้าน MON FRERE CAFE))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบโครงการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33
       ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564
       ประชุมออนไลน์แนวทางการตอบแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ฉบับใหม่ พศ. 2565-2570
       รับการตรวจเยี่ยมจาก คุณอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เลขานุการ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
       ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเรื่อง แนวทางการดูแลนักเรียน

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
- สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
- บริหารจัดการและการบริการสระว่ายน้ำมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน
- บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
- ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
- ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน