Today 's Events

มิถุนายน 2564
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

มิถุนายน
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

อ.

1 มิ.ย.

เริ่มเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน

16:00 - 17:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ศ.

25 มิ.ย.

นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รับชม VDO กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2564

16:00 - 18:00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

09:00 - 16:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ

09:00 - 16:00 (ห้องเรียน IPAD ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ

09:00 - 16:00 (ห้องเรียน IPAD ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ )

พฤ.

10 มิ.ย.

ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

11:30 - 12:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2564

09:00 - 10:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 1/2564

15:30 - 16:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

15:30 - 16:30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ

13:00 - 14:30 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1

09:15 - 14:45 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

ไปส่งเอกสารหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ Mr.Timothy Douglas Van Sickle

13:00 - 15:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ศ.

18 มิ.ย.

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน

08:00 - 09:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1

09:15 - 13:50 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

จ.

21 มิ.ย.

ไปรับเล่มใบอนุญาตทำงานของ Mr.Timothy Douglas Van Sickle

13:00 - 15:00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

การสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

09.00 - 10.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเรื่อง แนวทางการดูแลนักเรียน

10:00 - 11:00 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

พ.

23 มิ.ย.

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564

07:30 - 08:10 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

พฤ.

24 มิ.ย.

การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

08:30 - 09:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Irene L. Panes

13:00 - 15:00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

ส.

26 มิ.ย.

จ.

28 มิ.ย.

พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu ไปพิสูจน์ลายนิ้วมือ

09:20 - 11:00 (สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่)

อ.

29 มิ.ย.

ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

17:00 - 17:30 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

พ.

30 มิ.ย.


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง