Today 's Events

กรกฎาคม 2563
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

กรกฎาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

พ.

1 ก.ค.

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

08.15 - 15.45 (อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียน ป.1-ป.6))

พฤ.

2 ก.ค.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

08.15 - 15.45 ( อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียน ป.1-ป.6))

ศ.

3 ก.ค.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

08.15 - 15.45 (อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียน ป.1-ป.6))

ส.

4 ก.ค.

วันอาสาฬหบูชา

- (Montfort College Primary Section)

อ.

7 ก.ค.

ส.

11 ก.ค.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู

15.25 - 15.45 (อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3))

พ.

15 ก.ค.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู

15.25 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6))

ศ.

17 ก.ค.

พ.

29 ก.ค.

เปิดเรียน หลังวันหยุด

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม

16.00 - 18.00 (หอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

พ.

1 ก.ค.

จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์))

ศ.

3 ก.ค.

จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์))

ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

10.00 - 17.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2563

09.00 - 10.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

พฤ.

9 ก.ค.

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2563

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ศ.

10 ก.ค.

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

09.00 - 11.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ส.

11 ก.ค.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

13.00 - 15.00 (ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย )

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1

09.00 - 11.00 (ณ ห้องนักร้องประสานเสียง อาคารมารีย์)

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่1/2563

10.30 - 11.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563

16.00 - 17.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2563

08.30 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกฝึกซ้อมสำหรับนักเรียนใหม่

11.30 - 13.00 (อาคารมารีย์(ห้องวงเครื่องสายตะวันตก))

จ.

20 ก.ค.

จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2563

ตลอดวัน (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ))

พ.

22 ก.ค.

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

08.00 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2563

10.30 - 11.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

พฤ.

23 ก.ค.

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2563

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ศ.

24 ก.ค.

ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่

12.40 - 13.10 (ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์))

ส.

25 ก.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R

ตลอดวัน ( บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3

15.30 - 14.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4))

อา.

26 ก.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R

ตลอดวัน ( บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

จ.

27 ก.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R

ตลอดวัน ( บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

อ.

28 ก.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรภาษามือไทยระดับพื้นฐาน คู่ขนาน R to R

ตลอดวัน ( บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1

16.00 - 17.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
04/08/2563  - ประชุม "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563"  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - ข่าวการศึกษา: สกศ.วิจัยเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนใหม่ชง "ครูตั้น" เร็วๆนี้  งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร   15:59:17
 - เเจ้งเตือนข่าวปลอม กินผักไฮโดรโพรนิกส์แล้วเป็นมะเร็ง     14:45:53
 - เตือนภัย โกงเงินแบบใหม่ ดูดเงินเกลี้ยงบัญชีธนาคารในชั่วพริบตา     13:58:45
 - "ขยะ" วายร้ายจากน้ำมือมนุษย์ ช่วยกันลดง่าย ๆ แค่ช่วยกันแยกก่อนทิ้ง  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน   13:34:41
 - โลกของเด็ก ในจินตนาการ กับโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องเผชิญ     11:03:39
 - อีก 80 ปีไม่เหลือ “หมีขาว” เพราะอดตายจากโลกร้อน     10:37:21
 - 23 คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ ที่จะทำให้การใช้งาน PC เป็นเรื่องที่ง่าย – ประหยัดเวลา     10:12:10
 - เก่งคณิตศาสตร์ด้วยApplications  งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร   09:02:07
 - ประกันสังคม เผยช่องทางเคาน์เตอร์บริการรับชำระเงินสมทบ  งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร   07:38:24
 - โยเกิร์ต ดีต่อลำไส้ ช่วยต้านหวัด     06:38:01