Today 's Events

สิงหาคม 2563
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

สิงหาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ศ.

7 ส.ค.

พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน

08.15 - 09.00 (อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา))

ศ.

14 ส.ค.

สักการะพระแม่มารีย์วันแม่พระอัสสัมชัญ

08.15 - 08.45 (อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา))

พฤ.

20 ส.ค.

พฤ.

27 ส.ค.

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

09.00 - 09.30 (อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3))

ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม

16.00 - 18.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

อ.

4 ส.ค.

ประชุม "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563"

09.00 - 09.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

พ.

5 ส.ค.

รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

08.30 - 14.00 (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่(ห้วยดินดำ) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2563

09.00 - 17.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ศ.

7 ส.ค.

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2

16.30 - 17.30 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

ส.

8 ส.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต :MCP “Revitalizing and Cultivating Session”

16.00 - 21.00 (เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่)

อา.

9 ส.ค.

การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session”

08.00 - 16.00 (เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่)

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

อ.

11 ส.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2563

09.00 - 10.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

พ.

12 ส.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนส.ค.63

08.30 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2563

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ศ.

14 ส.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่

12.40 - 13.10 (ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์))

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2563

13.30 - 15.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3

16.30 - 17.00 (ห้องเรียนคหกรรม)

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

อา.

16 ส.ค.

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 17.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

ครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกระบวนกร

08.30 - 21.00 (บ้านสานฝัน ปันสุข ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง )

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25623

14.20 - 15.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

08.30 - 09.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

10.00 - 11.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2563

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ส.

22 ส.ค.

การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session”

16.00 - 21.00 (เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่)

อา.

23 ส.ค.

การอบรมรื้อฟื้นวิถีจิตครูมงฟอร์ต : MCP “Revitalizing and Cultivating Session”

08.00 - 16.00 (เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่)

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1

08.55 - 11.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

ประชุมวางแผนจัดทำและจำหน่ายของที่ระลึก ประจำปี 2563

09.00 - 11.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2563

08.30 - 10.00 (อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน))

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1

09.50 - 11.10 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

บุคลากรวงดุริยางค์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต

- (โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่)

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1

08.15 - 14.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

นำส่งเงินค่าสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

09.00 - 12.00 (หน่วยงาน สพค. และหน่วยงาน สกสค.เชียงใหม่)

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2563

10.30 - 11.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1

14.15 - 15.00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด))

ประชุมรับมอบงานและอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด

13.00 - 15.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน

08.00 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเอกสารการพิมพ์))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง