Today 's Events

ธันวาคม 2563
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

ธันวาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

พฤ.

3 ธ.ค.

วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร

08.00 - 08.45 (ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์))

คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม

08.50 - 09.45 (ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่)

ศ.

4 ธ.ค.

พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน

08.15 - 09.00 (อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา))

จ.

7 ธ.ค.

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กองร้อยพิเศษ 63

09.00 - 14.00 (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ )

อ.

8 ธ.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

08.00 - 21.00 (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ )

พ.

9 ธ.ค.

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

10.00 - 21.00 (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ )

พฤ.

10 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

08.00 - 15.00 (บ้านเข้าเงียบเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ )

อ.

15 ธ.ค.

ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564

13.00 - 17.00 (บนเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ส.

19 ธ.ค.

นักเรียนเข้าร่วมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM #3” ตอน STEM Forensics ประจำปี 2563

ตลอดวัน (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIS) สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว Green Lake Resort Chiang Mai)

นักเรียนเข้าร่วมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ “Style your STEM #3” ตอน STEM Forensics ประจำปี 2563

ตลอดวัน (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIS) สวนรุกขชาติ ห้วยแก้ว Green Lake Resort Chiang Mai)

ศ.

25 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

ส.

26 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

อา.

27 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

จ.

28 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

อ.

29 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

พ.

30 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

พฤ.

31 ธ.ค.

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564

08.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564

08.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

คณะครูร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

17.30 - 20.00 (พุทธสถานเชียงใหม่ )

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564

08.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2563

09.00 - 17.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

สรุปประเมินค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#9 International Escapade

08.30 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุม เรื่อง การนำเสนอหลักสูตรคอมพิวเตอร์

09.00 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

การประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14

13.00 - 15.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

งานอภิบาลร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย

14.30 - 19.30 (ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่)

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2563

13.30 - 15.45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563

09.00 - 13.00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 9

15.30 - 16.30 (อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน))

อา.

20 ธ.ค.

กิจกรรม Family Night Party 2020

18.00 - - (บ้านเทพฯ อาทร )

ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

ประชุมครู EP

15.00 - 15.45 (อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office))

พ.

23 ธ.ค.

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563

08.30 - 09.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

พฤ.

24 ธ.ค.

ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- จัดระบบงานยานพาหนะให้มีความพร้อมต่อการให้บริการงานของโรงเรียน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - ไวรัส RSV รู้ทัน ป้องกันได้  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์   08:26:08
 - "ดื่มน้ำ" อย่างไร ให้เพียงพอและได้ประโยชน์สูงสุด  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน   08:24:39
 - โรงพยาบาลสนาม พิชิตโควิด-19  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์   08:24:13
 - ประกันสังคม ออกประกาศแพทย์ให้การตรวจคัดกรองผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ฟรี  งานประสานราชการ   08:13:50