Today 's Events

กันยายน 2563
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

This week
10 Feb 2020 - 16 Feb 2020ระหว่างวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)

::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)
ระหว่างวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)

จ.

10 ก.พ.

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1

07.20 - 07.45 (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

08.30 - 12.00 (โรงเรียนกาวิละอนุกุล,มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์,มูลนิธิดอกไม้ป่า)

สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 7

12.20 - 12.50 (ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ))

กิจกรรม STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Rainbow Kaleidoscope

12.10 - 15.45 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี

ตลอดวัน (โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่)

กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ Smart Dustbin

13.00 - 16.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ศ.

14 ก.พ.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6

07.45 - 16.00 (อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall))

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)
ระหว่างวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2562

13.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 13.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.พ.63

08.30 - 09.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life”

09.00 - 17.00 (บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ )

สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4

12.15 - 13.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4))

ส.

15 ก.พ.

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรพาแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ไปต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

08.00 - 12.00 (ศูนย์บริกรเบ็ดเสร็จ อาคาร SMEs1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่)

บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life”

09.00 - 17.00 (บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ )

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา
ระหว่างวันที่ (10 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563)

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล ประเภทเกมเร็ว (Rapid) รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
       แข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน