Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2564
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28

This week
21 Feb 2021 - 27 Feb 2021ระหว่างวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564)

::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)
ระหว่างวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564)

อา.

21 ก.พ.

นักเรียนคาทอลิกร่วมรับศีลศักดิ์สิทธิ์

08.30 - 10.00 (อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่)

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

อ.

23 ก.พ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเช้า ระดับชั้น ป.1-3

ตลอดวัน (อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต))

กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

08.15 - 11.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตซอล))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล

11.40 - 13.15 (สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ))

ศ.

26 ก.พ.

โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)
ระหว่างวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564)

นิเทศการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตลอดวัน (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และห้องพักครูภาษาต่างประเทศ))

จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์

09.00 - 10.00 (อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart))

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2563

09.00 - 13.00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2563

08.30 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ))

ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 2

09.00 - 11.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ

09.00 - 11.00 (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)

ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่

12.40 - 13.10 (ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564)

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564)

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564)

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564)

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา
ระหว่างวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564)

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

 
อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
09/03/2564  - ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน