Today 's Events

มกราคม 2565
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

This week
10 Jan 2022 - 16 Jan 2022ระหว่างวันที่ (10 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565)

::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)
ระหว่างวันที่ (10 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)
ระหว่างวันที่ (10 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565)

นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Keqing Hu

09:00 - 11:00 (สำนักงานศึกาษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)

นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564

09:00 - 16:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ไปส่งครูชาวต่างประเทศ Ms.Taylor Erin Earnhart ไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า

09:15 - 12:00 (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564

13:00 - 16:50 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564

ตลอดวัน (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564

08:00 - 16:50 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ คร้้งที่ 5/2564

09:00 - 10:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564

08.00 - 12.30 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (10 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565)

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้
ระหว่างวันที่ (10 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565)

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (10 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565)

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด
ระหว่างวันที่ (10 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565)

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา
ระหว่างวันที่ (10 มกราคม 2565 - 16 มกราคม 2565)

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน
  - แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24/01/2565   งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน<
  - ขอเชิญชวน คุณครู มาสเตอร์ และนักเรียน ร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 24/01/2565   งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน<
  - คู่มือการเติมเงินสั่งอาหารผ่านระบบ student dashboard 08/12/2564   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์<
  - การใช้งานระบบ รับนักเรียน MCP PICKUP 07/12/2564   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์<

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       มอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2563
       มอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2563
       ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ตรวจ ATK เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site
       มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี
       รองผู้อำนวยการมอบซองของขวัญวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ แก่นักการและพนักงาน
       รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก ดร.ดนัย สารพฤกษ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่) เพื่อขอทำการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site)

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
27/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Simply Lovely Life” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
26/01/2565  - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “ From The Yellow River to Ban Chiang” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
24/01/2565  - คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมงานศพบิดาของครูสุรางคณา จิตต์กาวิน  
22/01/2565  - การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2563  
22/01/2565  - การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2563  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - ถ่ายรูปให้สวยขึ้น ด้วย “กฏสามส่วน” ฉบับเข้าใจง่ายสุดๆ  งานสื่อสารมวลชน   12:52:08
 - ลูกเรียนไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด“อย่าตัดสินปลาว่าไม่เก่ง แค่ว่ามันปีนต้นไม้ไม่ได้”  งานสื่อสารมวลชน   11:51:22
 - การแต่งตั้งศาสนบริการฆราวาสชายและหญิง ในวันอาทิตย์แห่งพระวาจา  งานอภิบาล   11:33:40
 - ข่าวการศึกษา : มติชนมติครู : การศึกษา..สู่ฉากทัศน์ใหม่ ‘เรียนรู้’ รูปแบบ ‘ผสมผสาน’  งานห้องสมุด   10:08:54
 - ข่าวการศึกษา: ‘ตรีนุช’ มอบปลัด ศธ.ถกมหา’ลัยช่วยเด็กติดโควิด-19 เข้าสอบทีแคส ทปอ.ผุด 6 มาตรการเข้มสอบ GAT-PAT มี.ค.  ผู้อำนวยการ   09:58:28
 - 10 เกมมือถือ...บริหารสมอง ฝึกความจำ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   09:34:31
 - ความสามารถในการสื่อสาร  งานทะเบียนและวัดผล   09:15:47
 - 5 ลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ     08:28:07
 - แนะคนทำงานยึดหลัก 6 ข้อปฏิบัติเข้ม ลดนำเชื้อโควิด-19 เข้าบ้าน  งานพยาบาล   08:12:51