จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:birthday: :birthday: :like: :cake: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :metal: :heart: :heart: :bowtie: :heart: :heart: :cake: :metal: :heart: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions
:birthday: :heart: :heart: :birthday: :cake: :cake: :birthday: :blush: :heart: :birthday: :blush: :heart_eyes: :heart: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :heart: :birthday: :birthday: :cake: :heart: :birthday: :birthday: :cake: :heart_eyes: :birthday: :heart: :heart: :blush: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions