จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :blush: :metal: :birthday: :birthday: :like: :birthday: :cake: :confetti_ball: :blush: :like: :bowtie: :heart_eyes: :cake: :birthday: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :metal: :cake: :heart: :heart_eyes: :birthday: :heart: :heart_eyes: :confetti_ball: :cake: :blush: :metal: :birthday: :grin: :heart: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :heart:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :birthday: :birthday: :bowtie: :like: :heart: :metal: :heart_eyes: :cake: :blush: :birthday: :kiss: :birthday: :like: :heart: :birthday: :birthday: :cake: :grin: :cake: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :cake: :heart:

อวยพรด้วย Emotions