จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :heart_eyes: :confetti_ball: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :birthday: :cake: :heart_eyes: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :like: :cake: :blush: :birthday: :blush: :heart: :cake:

อวยพรด้วย Emotions
:birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :confetti_ball: :confetti_ball: :cake: :blush: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :heart:

อวยพรด้วย Emotions