จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:birthday: :birthday: :bowtie: :birthday: :heart_eyes: :like: :birthday: :metal: :heart: :confetti_ball: :blush: :birthday: :birthday: :blush: :birthday: :heart_eyes: :birthday: :kiss: :birthday: :birthday: :heart_eyes: :cake: :heart_eyes: :cake: :birthday: :like: :cake: :heart: :confetti_ball: :metal: :birthday: :birthday: :birthday: :metal: :like: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :heart: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions:birthday: :cake: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :birthday: :heart: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :heart: :like: :cake: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :heart_eyes: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :cake: :heart:

อวยพรด้วย Emotions