จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน:cake: :cake: :birthday: :birthday: :blush: :cake: :cake: :birthday: :metal: :birthday: :birthday: :cake: :birthday: :birthday: :heart: :heart_eyes: :cake: :cake: :metal: :birthday: :cake: :confetti_ball: :cake: :birthday: :blush: :birthday: :birthday: :heart: :heart: :birthday: :metal: :birthday: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions
:birthday: :birthday: :cake: :birthday: :blush: :birthday: :like: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :metal: :birthday: :confetti_ball: :cake: :heart: :heart: :heart: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions