[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS

ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้


[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]    

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
     หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้มภาพ วันที่โพสต์อัลบั้มรูป เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 20779       แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18/09/2563 15:45:34
No. 20778       ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 เเละ ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 18/09/2563 15:25:15
No. 20777       ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก 18/09/2563 15:15:17
No. 20776       การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 18/09/2563 14:32:11
No. 20775       การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 18/09/2563 14:28:57
No. 20774       ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 18/09/2563 10:09:09

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - 6 วิธีช่วยให้เด็กหยุดโมโห  งานพยาบาล   18:00:31
 - หูของคนเรามีผลต่อการทรงตัวอย่างไร  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   17:24:57
 - ชมผลงานรางวัลประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2020 งานนี้ขนกันมาทั้งจักรวาล!  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์   16:03:46
 - 1O บุคลิกภาพที่คนทำงานควรมี   งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน   15:23:38
 - 6 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เคล็ดลับสำหรับเด็กเกลียดเลข article     15:07:58
 - 8 วิธีกิน "อาหารคลีน" ให้ถูกหลัก ดีต่อสุขภาพ-ลดน้ำหนักได้อย่างแท้จริง     15:03:37
 - 6 วิธีนอนหลับสนิททั้งคืน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   14:15:26
 - วิธีดูแลลูก ในโลกยุคไซเบอร์  งานจัดซื้อ-จัดจ้าง   10:31:35
 - 8 วิธีทำความสะอาดของคนยุคเก่า ที่ยังเวิร์กจนถึงปัจจุบัน  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน   08:19:48
 - ผู้สูงอายุเฮ สปส.ขยายอายุถึง 65 ปี  งานประสานราชการ   07:26:28
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
FAQ ที่ Update ในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพและผลงาน
โรงเรียน จำนวน
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา)
โรงเรียน จำนวน
[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [ กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]