ขนาดราคา
1 สลึง 13,500 บาท
2 สลึง 22,000 บาท
3 สลึง 28,000 บาท
1 บาท 32,000 บาท

  1. ท่านสามารถสั่งจอง วัดขนาด และชำระเงินล่วงหน้าที่ห้องการเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
  2. โรงเรียนจะดำเนินการสั่งทำ ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 45 วัน