ตรวจสอบผลการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2564
  • เลขบัตรประชาชน กรุณากรอกเลข 13 หลักติดกัน ไม่ต้องเว้นวรรค
  • มีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 053-252565